ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

Wenzhou നാൻബോവൻ ഇലക്ട്രിക് ടെക്നോളജി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്.

വിലാസം

വെൻഷൗ സിറ്റി, ലെക്കിംഗ് സിറ്റി, ലിയുചെങ് ഡോങ്ഫെങ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോൺ ടേക്ക് ഓഫ് റോഡ് 16.

ഇ-മെയിൽ

ഫോൺ

+8613587758689

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക